Un servei de missatgeria i transport modern i dinàmic
Directe a la seva destinació
Mollet Express li ofereix la millor solució integral en servei de missatgeria (petita paqueteria) i transports. Seguint uns criteris basats en la confiança que es mereix el client, tots els seus enviaments arribaran en perfectes condicions i sempre puntuals.
 
Mollet

Express a prop seu

 
De 8.00 a 19.00 de dilluns a divendres
Fora d'hores consultar
informacio@molletexpress.com
MOLLET EXPRESS, S.L. - TELF. 93 570 57 17 - FAX 93 570 58 96